– Ikke rart mange vil ha ferjer med dagens situasjon

Harald Espeland i Møreaksen AS tror det er lettere å velge ferjene fordi man ikke kan se for seg at regionen knyttes sammen.

Harlad Espeland, daglig leder Møreaksen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: – Det var jo motstand mot Eiksundsambandet og Krifast også i sin tid, men da de ble tatt i bruk og bo- og arbeidsmarkedet ble knyttet sammen, tenker man ikke lenger over hvordan det var før.