Nesten ein million kroner i lønn til Vestnes-ordføreren

Vestnes kommunestyre har vedtatt at ordførarlønna skal vere 948.651 kroner i året.

ORDFØRAR: Geir Inge Lien er i dag ordførar i Vestnes kommune..  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Det er tilsvarande 9,5G i folketrygda. Lønna til ordførar i kommunane i Romsdal varierer.