– Et kjempesupplement til den miksen vi har

– Eierne skal ha kred for å være så offensive, sier senterleder Tonje Dahle Hovde.

– Kjempesupplement: Senterleder Tonje Dahle Hovde  Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

– Det er ikke gitt at noen skulle satse på dette, så dette skal de ha kred for.