Godstogene kan komme i gang igjen neste år

Lover 32 konteinere daglig på Raumabanen

Tre store godsspeditører garanterer å fylle hvert godstog med 32 konteinere. – Er kundegrunnlaget til stede, er vi parat til å kjøre tog, svarer togselskapet Green Cargo.

ØNSKER Å BRUKE TOGET: – Tre av samlasterne garanterer å fylle 70 prosent av kapasiteten for godstoget fra Åndalsnes. Kundene ønsker miljøvennlig transport, sier Stein Arve Waagan (t.v.) i spedisjonsselskapet Freja. Green Cargo er beredt til å gjenoppta togkjøringen på Raumabanen, sier Anders Ohlsén.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Togselskapet Green Cargo, som kjørte godstog mellom Alnabru i Oslo og Åndalsnes fram til desember i fjor, er parat til å ta opp igjen godstrafikken på Raumabanen.