– Sparetiltakene skal gjennomføres, men disiplinen har vært for dårlig

– I en privat bedrift ville dette aldri gått. Styret vedtar sparetiltak, men budsjettdisiplinen har vært for dårlig. Nå står styret stødig på at innsparingene skal gjennomføres, sier styreleder Ingve Theodorsen.

Nedbemanningen er vedtatt: Styreleder Ingve Theodorsen sier styret og han star stødig på at nedbemanningen med 130 årsverk skal gjennomføres.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

ÅLESUND: Situasjonen er kritisk for Helse Møre og Romsdal, medgir styreleder Ingve Theodorsen. Helseforetaket bruker hver dag mer penger enn de har til rådighet.