Pål Farstad (V) anklager Frp for usunn tenking rundt bompengegjelda•

- Nye vegprosjekt settes i fare

- Det er å tro på julenissen at regjeringen skal fikse fram 100 milliarder kroner til å betale ned bompengegjeld, uten at det får konsekvenser for andre samferdselsprosjekt. Ny E136 gjennom deler av Romsdalen er blant prosjektene som settes i fare, sier Pål Farstad (V).

Pål Farstad forvetner at Vesntre avviser bompengekravene fra Frp.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

MOLDE: - Vi krever ikke inn bompenger for å plage folk, men for å løse både vegutbygging og andre samferdselsprosjekt som man ellers ville ha ventet på. Jeg forventer at våre folk i Venstre står fast ved det vi har bestemt i Nasjonal Transportplan og blitt enig med de andre regjeringspartiene om. Vi kan ikke hoppe og danse etter Fremskrittspartiets forgodtbefinnende, sier Pål Farstad som er Venstres toppkandidat til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal.