Nytt takstsystem for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen fra 1. juli

Elbil fortsatt gratis

Fra 1. juli blir det nytt takst- og rabattsystem på Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Takstene er redusert, men det blir likevel dyrere for mange når dagens rabattavtaler opphører.

SLUTT PÅ RABATT: Fra 1. juli blir full pris for lastebiler over Tresfjordbrua redusert fra 270 til 158 kroner. Men for biler som har maks rabatt i dag blir det likevel dyrere å passere brua.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Det nye systemet er konsekvensen av at Eksportvegen AS går inn i det regionale bompengeselskapet Vegamot AS med kontor i Trondheim.