Ordfører Bernhard Riksfjord optimistisk med tanke på videre drift

– Interessenter til Vard-verftet på Gossen

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (A) sier det er både lokale og regionale interessenter til verftet på Gossen. Verftsdirektør Geir Larsen har stolpetro på at de får til videre drift.

MODERNE ANLEGG: Vard-verftet på Gossen er et moderne anlegg, med 280 meter kaier og stor krankapasitet.   Foto: Agnar Gjendem

Nyheter

AUKRA: Mandag ble det kjent at Vard-konsernet ønsker å selge seg ned, og kan komme til å gå helt ut av Vard Aukra, som med sine 92 ansatte er en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen.