Oddbjørn Vassli slutter som prosjektleder for flere statlige arbeidsplasser til fylket

– Tre jevnstore byer er et problem

– Skal vi konkurrere mot Tromsø, Trondheim og Bergen om statlige arbeidsplasser, har vi et problem i Møre og Romsdal med tre nokså jamnstore byer, sier prosjektleder Oddbjørn Vassli.

Takker for seg: – Skal Møre og Romsdal få til endringer som monner når det gjelder å få flere statlige arbeidsplasser, må det jobbes gjennom politiske kanaler inn mot regjeringen, mener Oddbjørn Vassli. Han takker for seg som prosjektleder for flere statlige arbeidsplasser.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Forrige uke leverte Oddbjørn Vassli (66) inn PC-en han hadde fått utdelt, tilbake til fylkeskommunen. Vassli slutter som leder for prosjektet "Flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal". Siden høsten 2017 har Vassli vært leid inn som deltidsansatt til arbeidsplass-prosjektet.