LEDER FREDAG 31. MAI

Mattilsynet må jobbe for ny tillit

FØLGER SAKA: Mattilsynet er en viktig tilsynsmyndighet som er avhengig av tillit fra næringa og publikum. Landbruksminister Olaug Bollestad følger med på saka.  Foto: Scanpix

Avsløringen av Mattilsynets opptreden overfor en pelsdyrbonde i Rogaland har svekket tilliten til en viktig tilsynsmyndighet i næringslivet.

Nyheter

Avsløringen av Mattilsynets opptreden overfor en pelsdyrbonde i Rogaland har svekket tilliten til en viktig tilsynsmyndighet i det norske næringslivet. Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås ble utsatt for en behandling som skaper sterke reaksjoner. I en rapport meldte Mattilsynet om underernærte dyr hos bonden, og anbefalte avvikling av hele virksomheten. Tilsynet har seinere vedgått at denne rapporten var full av faktafeil. Vedtaket om avvikling ble da trukket tilbake, og Lauvås fikk en beklagelse. Seinere har administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet trukket seg.

Noe av det første man spør om når en slik sak dukker opp er om dette er en enkeltstående sak, eller kan slike situasjoner oppstå også andre steder i landet. Det er vanskelig å svare eksakt på dette, men fra rundt om i landet rapporteres det om konfliktsaker som nå bør sees nærmere på. I tillegg har saka gjort at man har sett nærmere på hvordan Mattilsynet faktisk gjennomfører tilsyn. Tall fra Region Sør og Region Vest viser ifølge Nationen at mer enn 20 prosent av alle tilsyn er utført uten at Mattilsynet var til stede. Likevel er det Mattilsynet som har skrevet rapportene. Saka fra Rogaland har sammen med den videre debatten svekket tilliten til Mattilsynet som tilsynsmyndighet. Det er alvorlig. Tilsynet er avhengig av tillit både fra næringa og publikum.

Landbruksnæringa er ei viktig distriktsnæring, også i store deler av Romsdal. En bonde er en næringsdrivende som på samme måte som alle andre fortjener en rettferdig behandling av tilsynsmyndighetene. Det skaper bekymring når man ser hvordan et tilsyn kan få konsekvenser for en virksomhet og menneskene som driver den. Det er derfor positivt at bøndene får støtte fra næringsorganisasjoner i denne saka. Mattilsynet har nå åpnet for en intern gransking av hvordan tilsyn gjennomføres. Det er en stor jobb for hele organisasjonen.