Hva blir SFO-prisen i nye Molde kommune?

I dag diskuterer fellesnemnda hvilket prisnivå nykommunen skal ligge på i SFO, barnehage og pleie og omsorg.
Nyheter

– Å harmonisere tjenestetilbudet blir nok den mest utfordrende delen av harmoniseringen når de tre kommunene slår seg sammen, ifølge prosjektrådmann Arne Sverre Dahl.

Følg debatten fra møtet i fellesnemnda i vinduet over fra klokka 12.