– Kommer til å gå liv hvis ikke noe gjøres

Innbyggerne i Eikesdal frykter for sikkerheten når de må kjøre ut av bygda. Steiner kan komme ned på vegen fra fjellsida på Ågot når som helst.

Bekymra: Innbyggerne i Eikesdal er bekymra for rassikringen langs Fylkesveg 191. Særlig frykter de for de små.  

Nyheter

Så godt som alle de 75 innbyggerne i den lille bygda i Nesset må reise ut for å komme seg på jobb, det samme må alle barna som skal på skole eller i barnehage. De tar skoledrosje for å komme seg ut av bygda. Den kjører strekninga seks ganger om dagen.