Vil bygge flere utleieboliger nær sentrum

Molde Eiendom KF trenger flere kommunale utleieboliger i gang- og sykkelavstand til Molde sentrum.
Nyheter

Molde: Området med de tre tomtene beskrives i reguleringssaka som «et etablert bomiljø med gode kvaliteter, som vil gi de nye beboerne positive bo- og oppvekstforhold.»