Mistanke om alvorlig laksesjukdom i anlegg ved Aukrasanden

ILA-alarm i Aukra

Det er mistanke om utbrudd av laksesjukdommen ILA ved et oppdrettsanlegg i Aukra.

Smittemistanke: Anlegget ved Aukrasanden drives av MOWI Norway AS, tidligere Marine Harwest. Foto: Oddbjørn Harnes  Foto: Oddbjørn Harnes

Kontrollområde: Kontrollområde: Kartet viser lokaliteten på Aukrasanden med en sone på 10 kilometer markert med rød ring.   Foto: Kart: BarentsWatch Fiskehelse

Nyheter

Det er Mattilsynet som tirsdag ettermiddag melder at de mistenker utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12988 Aukrasanden. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS (tidligere Marine Harwest).

– Det er påvist virus på én fisk, og det blir nå tatt nye prøver som vi vil få svar på over påske, sier spesialinspektør Aud Skrudland i Mattilsynet region Midt til Rbnett.

Varselet om mistanken innebærer at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sjukdom unngås.

Kan føre til nedslakt

Dersom sjukdommen blir påvist, vil det føre til at anlegget ved Aukrasanden må tømmes for fisk.

– Det vanlige er at alle anlegg innenfor en radius på fem kilometer må slaktes ut før det blir tillatt å sette ut ny fisk i området. I dette tilfellet nærmer fisken seg en størrelse som gjør at den uansett snart er slaktemoden. Det samme gjelder de andre anleggene i nærheten, sier Skrudland.

Varslet Mattilsynet

MOWI varslet sjøl Mattilsynet om mistanken 15. april. De hadde da påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks i anlegget. Nye verifiserende prøveuttak ble foretatt 16. april, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

Restriksjoner

Det er nå innført restriksjoner for å forhindre eventuell smittespredning.

– Lokaliteten er pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom diagnosen blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, ifølge Skrudland i Mattilsynet.

Ufarlig for mennesker

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sjukdom hos laks.

– Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sjukdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker, sier Skrudland.

Kontrollområde

Mattilsynet skriver videre at dersom ILA-diagnosen stadfestes, vil det innen kort tid etableres et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sjukdommen.

– Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10–20 km fra lokalitet med ILA-diagnose, skriver Mattilsynet.