Vil anke straffen

Statsadvokaten ba i retten om 14 måneders fengsel, som var inkludert strafferabatt for lang saksbehandlingstid.

FORSVARER: Roy Peder Kulblik.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Retten mener saka har hatt en liggetid hos politiet på ett år og sju måneder, som er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).