Styrelederen støtter utsettelsen

– Dette er noe Espen Remme og jeg har diskutert i løpet av den siste uka, og jeg står bak det han nå foreslår, sier Ingve Theodorsen, styreleder i Helse Møre og Romsdal.
Nyheter

– Han understreker at helseforetaket er avhengig av et godt samarbeid med kommunene for å få til en god tjeneste inn mot føden.