Foreslår å utsette samanslåing av fødeavdelingane

Administrerende direktør Espen Remme vil foreslå for styret 15. mai at ein utsett gjennomføringa av samanslåinga.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I lys av situasjonen som har utvikla seg i etterkant av vedtaket den 27. mars om samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde, vil administrerende direktør foreslå for styret at ein bør utsette tidspunktet for gjennomføring av vedtaket. Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

– Vedtaket om å gjennomføre ei samanslåing av fødeavdelingane i god tid før innflytting i nytt sjukehus på Hjelset står framleis fast. I lys av situasjonen som har utvikla seg så er mi vurdering at helseføretaket bør skyve på tidspunktet fordi det kan verke inn på vår samla evne til å levere forsvarlege helsetenester til befolkninga, seier administrerende direktør Espen Remme.


Styrelederen støtter utsettelsen

– Dette er noe Espen Remme og jeg har diskutert i løpet av den siste uka, og jeg står bak det han nå foreslår, sier Ingve Theodorsen, styreleder i Helse Møre og Romsdal.

 

Torgeir Dahl: – Vi advarte, og det ble dessverre så dramatisk som vi hadde trodd

– Vi er ikke overrasket over at Espen Remme nå tar med seg avgjørelsen tilbake til styret, sier ROR-leder Torgeir Dahl.


Grunnlaget i saksutgreiinga ligg framleis fast, men administrerende direktør vil foreslå ei utsetting av gjennomføringa i tid, til eit tidspunkt som er nærare innflytting i SNR. Forslaget vil bli fremma i neste styremøte 15. mai.

Det opphavlege forslaget var å slå saman fødeavdelingane 31. august.

– Dette må kunne kalles en halv seier for oss. Dette skyldes selvsagt befolkningen på Nordmøre sitt engasjement i saken, men det er sider av dette vi fortsatt må jobbe videre med. Det ene er selvsagt hvor lang utsettelse vi snakker om. Jeg føler også at det nye sykehuset fortsatt henger i det blå på grunn av økonomien. Da blir det utrolig viktig for oss å beholde pasienttilbudene våre så lenge som mulig, sier ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard til Tidens Krav.


 

Gjemnes-ordfører – Et skritt i riktig retning

– En fornuftig avgjørelse, mener Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling (Sp) om forslaget om å utsette fødesammenslåingen.