– Fanget ikke opp at det hastet

– Vi ønsker å gi et best mulig tilbud til alle pasientene våre, både med tanke på ventetid og kvalitet. I dette tilfellet fanget vi dessverre ikke opp at det hastet med å få svar.

AVDELINGSSJEF: Odd Arne Haram.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Det sier avdelingssjef ved avdeling for radiologi ved Molde sjukehus, Odd Arne Haram. Molde sjukehus er ikke en del av tilsynsrapporten som nå ligger til behandling hos Statens helsetilsyn. Men har vært part i en sak klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning, som følge av at Trudes MR-bilder ble liggende på sjukehuset i Molde i seks dager før de ble sendt videre til Unilabs. I henvisningen ba man om snarlig svar.