VG: Gjelsten stanser deponi-investering

Bjørn Rune Gjelsten vil ikke investere videre for å utvikle avfallsdeponi i Brevik.

VIL IKKE INVESTERE VIDERE: Bjørn Rune Gjelsten trekker seg ut av deponi-prosjekt.  Foto: Egil H. Torvik

Nyheter

I den første versjonen het det at «Gjelsten dropper omstridt deponiprosjekt.» Dette ble senere endret til at Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Det er VG som først omtaler saka.

– Det er ikke vårt selskap NOAH som er ansvarlig for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farlig uorganisk avfall i landet vårt. Det er staten Norge ved regjering og Storting. Vi informerte i 2014 om at vårt anlegg på Langøya vil bli fylt opp i 2022. Siden har tiden gått, sier Gjelsten.

Gjelstens avfallsselskap NOAH har i over syv år jobbet for å utvikle ny kapasitet basert på bruk av Dalen gruve i Brevik som deponi.

– Betyr det at du tilbyr Staten å overta ansvaret for driften av farlig avfallsdeponi i Norge?

– Ja, det gjør jeg, dersom det løser situasjonen. Vi tror Staten fort kan bli ansvarlig eier og driver dersom den ikke kan legge forholdene til rette for at næringslivet selv kan ta denne oppgaven. NOAH er ikke avhengige av å drive farlig avfallsvirksomhet i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH sier at på grunn av den politiske motstanden har dette vært et reint tapsprosjekt.

– Vi har blitt bedt om å bidra i prosessen med å etablere et nytt anlegg etter Langøya, og det har vi gjort. NOAH har på seks år brukt 150 millioner kroner på utredninger og tester. Vi har sikret forlengelse av driften ved Langøya til 2024, ved å bruke 210 millioner kroner på sprenge stein for å gi ekstra kapasitet på Langøya. Samlet vil det økonomiske dekningsbidraget vårt være vesentlig mindre, bare 160 millioner kroner i samme periode: Det blir et rent tapsprosjekt for oss, som vi har vært villige til å ta, i påvente av politiske vedtak. Men nå går det ikke lenger, sier Hartmann til VG.

Raudsand i Nesset kommune har vært det andre alternativet til Brevik.

Porsgrunn Dagblad (krever innlogging) skriver mandag ettermiddag at det råder full forvirring om NOAHS deponiplaner: - Det er ikke riktig at NOAH stopper deponi-prosjektet i Brevik, slik VG skriver mandag. Vi har ikke droppet deponi-planene, vi har utsatt investering i filterpressen, i påvente av forsikringer fra regjeringen, sier administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH til avisa like før kl 15.

NOAH-direktør Hartmann sier videre til PD at staten har ansvaret for at det er farlig avfallskapasitet i Norge framover. Det haster uansett hvilket alternativ man ser på.

– Dersom det ikke legges opp med rammebetingelser og framdrift for at næringslivet kan ha utviklet full kapasitet fra 2024, må staten selv gripe inn, sier Carl Hartmann.