Politikerne i Gjemnes vedtok å si opp avtalen med helseforetaket

Partiene i Gjemnes er enige i at vedtaket om fødesammenslåing var helt feil. Men rasende uenige om at det er rett å si opp avtalen med helseforetaket. De som vil si opp avtalen, vant fram. Samtidig understrekes støtten til nysjukehuset på Hjelset.

Ordfører Knut Sjømæling har satt kommunestyremøtet i Gjemnes, der saka om oppsigelse av avtalen med helseforetaket kommer ganske tidlig på sakskartet. T.h. er varaordfører Jan Karsten Schjølberg (Ap), t.v. rådmann Birgit Eliassen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I kommunehuset i Gjemnes var det heftig debatt om kommunen skulle si opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal.