Hotellplanane i Midsund: Ønskjer restaurant og møtelokale inne på bua

Vil bruke Antonbua

Hotellaktør Ann Jeanett Bjørk oppskalerer hotellplanen i Midsund sentrum, og vil ha restaurant, kafé og møterom i Antonbua.

NY SKISSE: Antonbua og området etter siste planjustering, no skissert med gangbru direkte inn i andre etasje slik bygget også hadde tidlegare. Til høgre nybygget som skal romme arbeidsplassar for kommune og næringsliv. ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE BBW 

Nyheter

– For å få god nok økonomi i prosjektet, er vi avhengig av å auke opp til 20 rom i nybygget. Det kan vi løyse om vi kan flytte restaurant, kafé, kjøken og møtelokale frå nybygget og over i Antonbua, seier Ann Jeanette Bjørk.