LEDER LØRDAG 30. MARS 2019

Uverdigheten må ikke få lov å fortsette

«Vi kan ikke akseptere at de uverdige forholdene ved domstolene fortsetter.»

HELT I DET UVISSE: Etter over 20 år med løfter og venting, har Domstoladministrasjonen skjøvet avgjørelsen om bedre lokaler for domstolene i Molde ut i uvisshet.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Domstolene i Molde holder til i trange og utdaterte lokaler som er milevidt fra å innfri kravene til verdige lokaler for alle som får befatning med domstolene eller som har domstolene som arbeidsplassen sin. I mer enn 20 år fantes det planer om å¨bygge nytt tinghus i Molde. Gjennom flere år var nybygget øverst på prioriteringslista for nye tinghus i Norge. I februar 2017 trakk Domstoladministrasjonen prosjektet. I stedet ble det arbeidet for å bygge om dagens lokaler i Fylkeshuset i Molde slik at Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett og Romsdal jordskifterett skulle få akseptable lokaler. Detaljerte tegninger ligger ferdig, eieren av Fylkeshusa hadde sendt utkast til husleieavtale for en 15 års periode til Domstoladministrasjonen. Uten forvarsel informerte Domstoladministrasjonen (DA) at de ikke vil inngå ny husleieavtale for oppgraderte lokaler nå.

Det er helt ubegripelig at DA, som har til oppgave å sørge for at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine; forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker, velger å skyve behovet domstolene i Molde har, ut i ei uviss framtid. Vi kan ikke akseptere at de uverdige forholdene får fortsette. Ansatte ved domstolene må ha bedre arbeidsforhold, personer som skal ha kontakt med domstolene, enten som tiltalt i straffesaker, fornærma, vitner, advokater eller medhjelpere må være trygg på at sikkerheten og integriteten ivaretas. Når tiltalt og fornærma møtes i gangen og i pausene, personer føres i håndjern gjennom korridorene ved kantina til allmenn beskuelse og aktørene i retten kan høres gjennom dårlig isolerte vegger, går det på rettssikkerheten løs. Dette er Domstoladministrasjonen vel kjent med. Et flertall på Stortinget har i en merknad til årets statsbudsjett bedt spesielt om at forholdene for domstolene i Molde blir bedre. Det framstår som arrogant når Domstoladministrasjonen overser både behovene og konkrete politiske prioriteringer. Vi kan ikke se at avgjørelsen har vært styrebehandlet.

Penger kan neppe være forklaringen for DA hadde i 2018 et mindreforbruk på 38,3 millioner kroner. DA sier de vil vente på en rapport om framtidig domstolstruktur. Dette sår tvil om DA egentlig ønsker å sentralisere alle domstolene til Ålesund.

Vi kan ikke akseptere at de uverdige forholdene ved domstolene fortsetter.