–Romsdalsakse-rapport ikke troverdig

– Alle variabler i Romsdalsaksen AS sin rapport om samfunnsnytte er vridd i favør av Romsdalsaksen og disfavør av Møreaksen, hevder daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.

Kritiserer rapport: – Alle variabler vris i favør av Romsdalsaksen og disfavør av Møreaksen, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Dette gjør at rapporten i sum ikke er troverdig, sierhan.