– Våre beregninger er like presise

– Vi vurderer ikke at Statens vegvesens beregninger av framtidig trafikk vil være mer presise enn våre, sier fagsjef Michael W. Madsen i HR Prosjekt.

Michael W. Madsen i HR Prosjekt.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

 – Det vil alltid være usikkerhet rundt framtidige størrelser for trafikk. Dette skyldes blant annet usikkerhet rundt framtidig befolkningsvekst, flyttemønster og arbeidsmarked. Usikkerhet knyttet til dette vil gjelde for både Møreaksen og Romsdalsaksen. Forutsetninger rundt framtidig trafikkvekst vil derfor være likt for begge. Vi har basert oss på forskning fra blant annet NTNU og Transportøkonomisk institutt når vi har beregnet framtidig trafikk, sier Michael W. Madsen.