Samarbeider for tettere kopling mellom byens studenter og næringsliv

Ny møteplass i sentrum

Næringslivet trenger nyutdannete studenter, og studentene er avhengige av næringslivet til sine oppgaver og praksisplasser. Nå skal en ny mingleplass bringe dem tettere sammen.

SKAL MINGLE I SENTRUM: Heidi Nakken i ProtoMore (f.v.), Mette Jane Holand fra Molde kommune, Amalie Nordeide fra START HiM og Britt Flo i Molde Næringsforum har stor tro på konseptet ProtoBar. – Dette er viktig for at studentene skal bli i regionen, og for at næringslivet skal kunne knytte til seg kompetansen de nyutdannete representerer, sier Britt Flo.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Molde: Studentforeningen START HiM ved Høgskolen i Molde skal sammen med ProtoMore arrangere ProtoBar fire onsdager i året på Syd Mat & Vinbar i Molde sentrum. ProtoBar er en møteplass for gründere, studenter og næringsliv.