Møreaksen blir 40 prosent billigere

Statens vegvesen har kuttet kostnadene på E39 Molde-Ålesund, med Møreaksen, med 40 prosent. Prosjektet vil nå koste 23,5 milliarder 2019-kroner. MOLDE: Det opplyste strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen i sin orientering om prosjektet til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i Molde onsdag.

Kjetil Strand, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region midt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I Nasjonal transportplan (NTP) Stortinget vedtok for to år siden, er E39 Molde-Ålesund kostnadsregnet til 37 milliarder 2017-kroner. I 2019-kroner vil det tilsvare 39,5 milliarder kr på grunn av inflasjon. E39 Molde-Ålesund ligger inne med åtte milliarder kr i NTP.