Seks døde av drukning i januar

Seks personer, alle menn, døde av drukning her i landet i januar.
Nyheter

Den yngste var i slutten av 20-årene, mens den eldste var i 70-årene.

En av de omkomne satt i en bil som havnet i vannet, fire ble funnet i sjøen og en ble funnet i et vann, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

I 2017 og 2018 utgjorde fall fra land eller brygge i sjøen, vann og elver rundt halvparten av alle drukningsdødsfall.

– Denne kategorien er blant det vi skal se nærmere på i år, for å kartlegge risiko og finne mulige forebyggende tiltak, sier Tanja Krangnes, som er leder for fagfeltet drukning i Redningsselskapet.

Ser man på drukningsdødsfall gjennom årets tolv måneder i perioden 2009-2018, omkommer færrest av drukning i desember og januar. I sommermånedene, når flest folk oppholder seg på og ved vannet, er antallet drukninger tre ganger så høyt som i vintermånedene.

Til sammen 102 personer døde av drukning i Norge i fjor, noe som er 10 prosent flere enn i 2017. Trolig skyldes økningen en fin sommer med mye bading.