Helsehussaka er i gang i lagmannsretten

Millioner står på spill

Det står mange millioner kroner på spill når Frostating lagmannsrett skal vurdere om Rauma kommune gjorde noe ulovlig da kontrakten om å bygge Rauma helsehus ble tildelt Hent AS.

HELSEHUSSAKA ER I GANG: Først ut i lagmannsretten mandag er Rauma kommunes advokater Henning Haborg (nærmest) og Karoline Nilsson Hollund. Lengst til venstre Rauma kommunes representant Stig Malones.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

I rettssal Nidaros satte lagdommer Bjørn O. Berg retten i morges klokka 09. Det knytter seg stor interesse til denne saka som Rauma kommune har anket inn for Frostating lagmannsrett. Kommunen mener dommen i Romsdal tingrett fra i fjor vår var feil. Tingretten dømte kommunen til å betale entreprenørselskapet Veidekke Entreprenør AS 25,7 millioner kroner i erstatning fordi retten mente kommunen hadde brutt anskaffelsesreglene.