Veidekke-advokaten hardt ut mot Rauma kommune i helsehussaka:

– Kan ha gitt Hent mange millioner

Entreprenøren Hent AS fikk Rauma kommune til å ta på seg risikoen for tomta der helsehuset skulle bygges. – Kommunen kan ha gitt Hent mange millioner kroner, eller så aksepterte kommunen at Hent tok forbehold om tomta, sa advokat Morten Goller.

KJØREREGLENE BLE BRUTT? – Det virker som om kommunen har glemt at man selv hadde stilt absolutte krav om at det ikke skulle være kjøreveg på sørsida av helsehuset, sa Veidekkes advokat, Morten Goller.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

TRONDHEIM:    Advokat Morten Goller hevdet i lagmannsretten mandag at Rauma kommune har påtatt seg risiko for tomtegrunnen Rauma helsehus er bygget på. Dette ansvaret for grunnforholdene skulle entreprenøren Hent AS ha tatt risikoen for. I stedet valgte Rauma kommune å ta risikoen for tomtegrunnen. Det ga Hent AS en konkurransefordel i kampen om å få oppdraget med å bygge helsehuset.