De rekordmange boligene som ble lagt ut for salg påvirket trolig prisutviklingen

Boligprisene litt ned i Molde i fjor

Mens boligprisene gikk opp både i Ålesund og Kristiansund, falt de litt i Molde i 2018.

TRENGER INNFLYTTERE: Selv om antall boliger til salgs i Molde nå er rundt 17 prosent lavere enn for tre måneder siden, er det fortsatt mye som ligger ute til salgs. – Først og fremst trenger vi flere innflyttere for å ta unna alle boligene for salg, noe som også vil hjelpe på den lange omsetningstiden, mener Randi Hollingen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Markedet er svært prissensitivt, nettopp fordi kjøperne har mange objekter å velge og vrake i

Randi Hollingen, leder i Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforbund
Nyheter

Boligprisene i Norge steg med 2,8 prosent i 2018. Her lokalt var utviklingen flatere.