Miljøvernforbundet klager på deponi på Raudsand:

– Hvilket avfall ligger under disse sekkene?

Bildet av sekkene med møllestøv er hentet fra Multiconsults konsulentrapport fra 2013.  

Nyheter

Norges Miljøvernforbund klager på Nesset kommune sin beslutning om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand.