400 i fakkeltog i protest mot helsekutt og pengemangel for sjukehusa

– Bygg sjukehuset nå!

– Sjukehusa i Møre og Romsdal må få mer penger. Usosiale kuttforslag i må skrotes, og bygging av nytt sjukehus i Molde må startes opp nå.

RUNDT 400 MØTTE OPP: Fullt på Rådhusplassen under appellene.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Slik summerte fylkesleder i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, opp det de 400 deltakerne i fakkeltoget mot kutt i helsesektoren er opptatt av akkurat nå. Bakgrunnen for protestene er forslag til omfattende kutt for sjukehusa og økende utålmodighet for å komme i gang med bygging av det nye sjukehuset på Hjelset.