Espen Remme: Fellessjukehuset er en del av løsningen

Helse Møre og Romsdal har sendt ut epost til media for å forklare hvorfor kostnadene må reduseres i helseforetaket.

VIL HA ET SAMLET RIKE: Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier han vil ha en nyansert diskusjon rundt innsparingene som gjøres i helseforetaket. 0 Derfor er det viktig at det er en nyansert versjon som kommer ut i media, sier han. 

Det er viktig for oss å tydeliggjøre at det handler om hele bærekraften i helseforetaket

Administrerende direktør i HMR, Espen Remme
Nyheter

Molde/Ålesund: På Dagsrevyen og kveldsnytt i NRK1 kunne seerne mandag kveld få høre at «målet med hestekuren (i Helse Møre og Romsdal, red. anm.) er å skaffe nok penger til å bygge et nytt fellessjukehus utenfor Molde».