Urealistisk til økonomien, manglet kompetanse, mener Metier om prosjektstyret og prosjektledelsen for nysjukehuset på Hjelset Ledelsen får usminket kritikk

Ledelsen får usminket kritikk: – Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud?

Hva gikk galt da sjukehuset på Hjelset ble lyst ut på anbud? Konsulentfirmaet Metier OEC er knallhard i kritikken, og plasserer mye av ansvaret på prosjektstyret og prosjektledelsen. Ledelsen manglet nødvendig kompetanse til å bygge et helt sjukehus slik de hadde tenkt.

SJUKEHUSET NORDMØRE OG ROMSDAL: Slik så arkitektene for seg at det nye sjukehuset på Hjelset skulle bli. Konsulentfirmaet Metier OEC mener prosjektledelsen og prosjektstyrte manglet kompetanse for å være sikker på at sjukehuset kunne bygges innafor kostnadsramma på 4,1 milliarder kroner.  Foto: Illustrasjon: HELSE MØRE OG ROMSDAL

Nyheter

De som skulle være eksperter til å bygge det nye sjukehuset på Hjelset innafor ei kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner (2015-verdi), hadde ikke god nok kompetanse og styring med prosjektet. Det konkluderer konsulentselskapet Metier OEC med i en rapport etter å ha ettergått sjukehusprosjektet i sømmene.