– Vi må ta inn det nye, og slutte med det som ikke fungerer så godt

– Som gammel professor er jeg glad for at helseministeren er opptatt av å ta i bruk ny kunnskap og nye metoder.

MÅ FASE UT: – Jeg likte at statsråden la vekt på ny kunnskap og nye behandlingsmåter. Vi skal ta inn det nye i helsevesenet, men må også få mer fokus på å fase ut det som ikke er de beste løsningene, sier Stig A. Slørdahl. Han er adm.dir. i Helse Midt-Norge, og leder det statlige organet Beslutningsforum for nye metoder.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

OSLO: Det sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge etter helseminister Bent Høies årlige sjukehustale tirsdag. Talen er Høies krav og forventninger til sjukehussektoren i 2019.