Kiosk-velter full av minner

– Torgkiosken var kanskje ikke Moldes fineste bygg, men det var sjel her. Det var liv og røre. Så det er et litt vemodig syn.

rivende utvikling: Første og siste private kioskeier på Torget. Einar Strande og Jeffery Ahmetaj møttes på Torget dagen etter at Torgkiosken ble jevnet med jorda. Begge to har minneboka full av gode minner herfra. De synes det er rart å se at det mye omtalte kioskbygget nå er borte. Foto: Eirik Heen  Foto: Eirik Heen

Nyheter

Jeffery Ahmetaj (53) synes det er et rart skue som møter oss på Torget. Det synes også Einar Strande (77). Det er bokstavelig talt en rivende utvikling. Gravemaskina fjerner de siste restene av den legendariske gule grillkiosken. Den som så mange har snakket om. Ikke alt har vært skryt. Bygget var ingen kandidat til estetiske arkitektpriser. Men likevel. Det kommer noen følelser til torgs, her vi står sammen med første og siste eier av kioskbygget. Begge håper at denne historien blir mye lest, at den blir en «kioskvelter».