LEDER TORSDAG 10. JANUAR:

Ulven splitter

Fakkeltog mot ulv: Organisasjonene Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og Naturbruksalliansen arrangerte demonstrasjon foran Stortinget tirsdag kveld.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ulven oppleves fortsatt som en trussel og skaper uhygge.

Nyheter

Hvem hadde trodd for ti år siden at ulv skulle bli et av de store stridstema i Norge i 2019? At mange tusen mennesker skulle samle seg foran Stortinget for å uttrykke sin frustrasjon over at ulven truer bygdene. Ulven har blitt et symbol på splittelsen mellom urban elite og dem som lever og arbeider nær naturen.

I 2004 ga Stortinget en stor del av forvaltningsansvaret av rovdyr til regionale rovviltnemnder. For blant annet å redusere konfliktnivået. Nemndene skulle sikre at de som lever med rovdyrene fikk innflytelse på forvaltningen, innenfor målene for rovdyrbestander. Men nå er det veldig stor forskjell mellom hva nemndene mener og hva staten vil.

Tirsdagens store demonstrasjon viste med tydelighet at rovdyrpolitikken fortsatt vil være vanskelig politisk sak for regjeringa. For Høyre har det over lang tid også skapt stor intern misnøye. Høyre-folk i ulveområdene har ikke opplevd at partiet sentralt har forstått hvilke negative følelser nærvær av ulv skaper. Slik er det også i ferd med å bli i de andre regjeringspartiene. Geografi, ikke partitilhørighet, avgjør hva politikere mener om ulv.

Rovdyreksperter er forundret over at ulven skaper så stor strid. Ulven er ikke verstingen for bondens beitedyr. Tap av dyr på grunn av ulv er isolert et lite problem, andre rovdyr tar flere dyr på beite. Noe av forklaringen kan ligge i ulvens historie, både mytologisk og reell, i Norge. Fra gammelt av har ulven framstått som en stor fare for folk og fe. At moderne forskning stort sett viser det motsatte, beroliger ikke den som bor i nærkontakt med ulvestammene. Ulven oppleves fortsatt som en trussel og skaper uhygge. Det må storsamfunnet ta på alvor.

Det har vært politisk enighet om forvaltingen av rovdyr i Norge. Vi skal ha ulv i Norge og vi skal ha husdyr på beite. Om ikke ulv og bygd hånd i hånd, så i hvert fall etter beste evne å leve side om side. Det kan virke umulig akkurat nå, men følges retningslinjene i rovdyrforliket skal det la seg gjøre.

Men det krever også at vi godtar en aktiv forvaltning av rovdyra. I fjor ble flere gauper skutt i Fræna. Helt innenfor lova. Likevel måtte jegerne holde sin identitet skjult, i frykt for reaksjoner. Skal vi forvalte rovdyra våre etter planen innebærer det at noen rovdyr må felles, men også at bestanden opprettholdes.