Sjøfronten 1 + 3 trolig over 40 mill. kr dyrere enn planlagt

Arbeidet i rute – men sprekker økonomisk

Slik ble Sjøfronten 1 og 3 43 millioner kroner dyrere.
Nyheter

Molde: Sjøl om politikerne tirsdag vedtok å spare inn 1,5 millioner kroner på granitt, er det varslete merforbruket på Sjøfronten 1 om lag 16,5 millioner.