Romsdalsaksen har fullfinansiert samfunnsnytteanalysen for kryssing av Romsdalsfjorden:

– For første gang vil man få en analyse som sammenligner to ferjefrie løsninger i Romsdalsfjorden mot hverandre

Fullfinansieringen skjedde, på dagen, to år etter at Romsdalsaksen ble presentert for første gang.

ILLUSTRASJON: Romsdalsaksen. 

Nyheter

Torsdag, to år på dagen etter første presentasjon av Romsdalsaksen på Vestnes fjordhotell, ble samfunnsnytteanalyse for fjordkryssingen fullfinansiert. Brorparten av støtten har kommet fra privatpersoner, skriver Romsdalsaksen AS i ei pressemelding.

– For første gang vil man nå få en analyse som sammenligner to ferjefrie løsninger over og under Romsdalsfjorden opp mot hverandre. I tillegg kommer noen avveininger i henhold til fortsatt ferjedrift, skriver selskapet.

Det er det landsdekkende konsulentselskapet HR Prosjekt har fått oppdraget. De utførte også første del med å analysere mernytten for en bo- og arbeidsmarkedsregion. Denne viste at mernytten var omtrent likeverdig for begge alternativene. Selskapet er nå i gang med fortsettelsen til en fullstendig samfunnsnytteanalyse.

Resultatet av analysen vil bli presentert i løpet av 2019.