Nav skal kutte 150 årsverk – avdelingen i Molde eller Kristiansund ryker

Årsaken bak kuttene er et pågående arbeid med digitalisering.

KUTTER ÅRSVERK: Nav arbeid og ytelser har et kontor i Molde og et underkontor i Kristiansund. Et av dem forsvinner når avdelingene skal samlokaliseres.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Nav arbeid og ytelser har avdeling i Verftsgata i Molde, og en underavdeling i Kristiansund. Nasjonalt skal Nav arbeid og ytelser kutte 150 årsverk, noe som betyr at én av avdelingene blir lagt ned. Det er Tidens Krav som først omtaler saka.