Debatt om mye brukte kommunale friområder skal inn under statlig styring - Kringstadbukta og Moldeholmene øverst på søknadsliste

Skeptisk til statlig styring av Moldes «perler»

Politikerne går videre med søknaden om statlig sikring av friluftsområder, men Høyre er i sterk tvil.

KRINGSTADBUKTA: Ifølge rapporten er området under press fra boligbygging, og trenger å bli utviklet for å fungere som er godt friområde for alle i framtida.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: – Risikerer vi å gi fra oss råderetten over områdene til staten, uten at kommunen får så mye tilbake? sier Roar Beck (H) til Romsdals Budstikke.