– Kan ikke støtte Nordøyvegen

– Jeg kan ikke støtte Nordøyvegen. Konsekvensene blir for store, sier Torgeir Dahl (H).

  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I fylkesutvalget ble politikerne orientert av fylkesrådmannen om de økonomiske konsekvensene av en utbygging av Nordøyvegen. For utdanningssektoren i fylkeskommunen vil konsekvensen blant annet være å kutte opp til tl prosent av klassene i de videregående skolene i fylket. Store investeringsprosjekt kan ikke gjennomføres. Også på samferdsel vil konsekvensene være store for blant annet vegvedlikehold.