Regjeringen vurderer støtteordning for å få godstrafikk av veien

Vil ha godstrafikken tiljernbanen.
Nyheter

– Konklusjonene er ikke tatt ennå, men dette er ting vi jobber med, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet til NRK.

En eventuell støtteordning skal bidra på kort sikt til å holde godstrafikken på jernbanen i gang, i påvente av at større vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt. Det har i en årrekke vært et politisk mål å styrke konkurransekraften til tog og skip i godstrafikksektoren overfor veitransport.

CargoNet anslår at en midlertidig støtteordning må være på mellom 150 og 200 millioner kroner.

I den såkalte godspakken i Nasjonal transportplan lover regjeringen 18 milliarder kroner «bestående av flere ulike tiltak i infrastrukturen for å styrke godstransport på jernbane.» Disse tiltakene «begynner å gi virkninger fra 2022–2029 og utover», ifølge mandatet en arbeidsgruppe daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt ned for et halvt år siden.

Riksrevisjonen slår fast i en rapport fra februar at regjeringen ikke har fulgt opp målene sine med aktiv styring og effektive tiltak og at veitransporten har økt og styrket sin konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet.

– Vi gjør mye, men noe av det tar naturlig nok også tid. Derfor ser vi også på kortsiktige tiltak, sier Werp.

Arbeidsgruppen til Solvik-Olsen skal vurdere «en midlertidig ordning som kan bidra til å opprettholde og styrke konkurranseevnen til jernbanegodsnæringen».