Tiltak funksjonshemmede går gjennom 100 enkeltvedtak for å oppdatere hjelp til behov

– Har mulighet til å klage

Ledelsen for Tiltak funksjonshemmede (TFH) ønsker å skjerme brukere for store endringer, men er forberedt på noen klager.

STARTET SNUOPERASJON: Administrasjonen for Tiltak funksjonshemmedes ti driftsenheter holder til på Enen dagsenter på Tøndergård. Dagtilbudet var ikke blant enhetene som hadde vesentlige merkostnader sammenliknet med andre kommuner.   Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Lørdag presenterte Romsdals Budstikke innholdet i den hemmeligholdte granskingen av Tiltak funksjonshemmede (TFH).