Kontrollutvalget ikke fornøyd med ledelsen av byggeprosessen for nye Eide brannstasjon

– Vil ha dokumentasjon

– Dette må vi ta lærdom av, var den entydige konklusjonen etter en opphetet debatt i Eide kommunestyre torsdag om byggeprosjektet ny brannstasjon.
Nyheter

Debatten oppsto på bakgrunn av kontrollutvalgets møteprotokoll, som var lagt fram som referatsak. Her gikk det fram at det skal ha vært uryddighet i byggeledelsen.