Miljødirektoratet mener Brevik egner seg for deponi av farlig avfall

Miljødirektoratet mener Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn egner seg for lagring av uorganisk, farlig avfall. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022.

Dagens deponi av farlig avfall på Langøya i Holmestrandfjorden er trolig fullt i løpet av få år.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Miljødirektoratet har vurdert både fjellhallene i Brevik og fjellhallen i Raudsand i Nesset kommune som alternativer til Langøya-deponiet i Holmestrandsfjorden når det er fylt opp om få år. Det er kun Brevik-alternativet som får grønt lys.

– Fjellhallene i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold, opplyser direktoratet.


Miljødirektoratet legger fram konsekvensutredning for Brevik og Raudsand:

- Gir ikke råd om lokalisering

Direktoratet med vurdering av konsekvensene for lokalisering av deponi for uorganisk farlig avfall fra forslagstillere i Brevik og på Raudsand.

 

Klimaministeren invitert til Brevik, ikkje til Nesset

Klimaminister Ola Elvestuen drar torsdag til Brevik på «lyttemøte».


Egnet teknologi

Det pekes på at selskapet Noah AS har en teknologi som er godt dokumentert og testet ut, og som de anser som egnet for behandling av de typer organisk avfall det er nasjonalt behandlingsbehov for. Det forutsettes imidlertid at spørsmålet om betydningen av en sjelden lavart og forholdet til vannforskriften avklares.

Miljødirektoratet har ikke fått nok informasjon om de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallen i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall. Det vises også til at det ikke er godt nok dokumentert at teknologien som foreslås benyttet i Raudsand, er egnet for å behandle de spesifikke avfallstypene.


Moldebedrift med ny reinseteknologi for farleg avfall l Elvestuen opnar OiWs pilotanlegg

Moldebedrift med ny reinseteknologi. Slik kan deponibehovet krympast

Fleire avfallsanlegg ønsker å vere først ut med OiWs metode for reinsing av flygeaske. Klimaministeren opnar no bedriftas pilotprosjekt, og snart kan det bli testing i full skala.

 

Dårlig tid

Miljødirektoratet mener det vil være mulig å etablere anlegget i Brevik innen deponiet på Langøya er fullt i 2022, men medgir at tiden er «svært knapp».

– Noah har også mulighet til å strekke mottakskapasiteten for eksisterende deponi fram til 2024, for å tilrettelegge for deponering i Brevik, understreker direktoratet.

Her er hele uttalen

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet konsekvensutredningene av de to alternative deponistedene. Direktoratet understreker at de ikke skal gi noen anbefaling av hvilket alternativ som eventuelt skal velges.


Miljødirektoratet endrer rapport etter inspeksjon av Deponi 1 på Raudsand

Snur om deponi-avvik

I en ny versjon av Miljødirektorates inspeksjonsrapport fra Deponi 1 på Bergmesteren Raudsand, er punktet om «avvik» strøket.