Nesset kommune vil utsette høyringsssvar om Bergmesteren plan for bunnaske-mottak

– Må svare om miljø

Rådmannens forslag til uttale vart lagt bort, etter kritikk om manglande miljøsvar. Kommunen søker i staden direktoratet om utsett høyringsfrist.
Nyheter

– Eg er skuffa  over rådmannens forslag til uttale. Her er det ikkje svart på det vi er spurde om, innleia Karianne Rindli (Ap) debatten.