KRONIKK

Tilrettelegging i Moldemarka

- Mens Midsund gjør alt riktig, bryter Molde kommune alle prinsipper for god tilrettelegging i arbeidet de gjør mellom Varden og Skihytta.

Kai A. Olsen 

Nyheter

Mange går på tur. Det vises i slitasjen på stier i marka. Nå har en laget flere nye og flotte turveier, som den inn til Moldevannet og Liavegen. Gangveien til Varden og mange andre turveier og stier er oppgradert. Men det er fortsatt mange ruter der det må gjøres noe, for eksempel Varden til Skihytta, Skihytta til Frænavarden og turen over Moldeheia. Med god tilrettelegging beskytter en terrenget, folk følger stien, en unngår gjørmehull og at stien vokser ut i bredden. Samtidig kan turen gås uten slagstøvler.


LESERINNLEGG

JA til frivillighet og samarbeid i Moldemarka!

«Det som er helt sikkert er at det ikke finnes en rett metode for tilrettelegging slik Olsen gir inntrykk av i sitt innlegg.»


God tilrettelegging krever at en gjør alt riktig:

1) Hele ruten må tilrettelegges, fra start til mål. I hvertfall må det gjøres noe med alle våte partier. Gjør en ikke det vil en fort oppdage at det kommer nye gjørmehull mellom de en allerede har steinsatt.

2) Rent praktisk må en bruke stor stein, både for at stien skal få god bredde og for at steinene skal ligge støtt. Blir stien for smal går mange utenom, og terrenget vil fortsatt skades.

3) Aller viktigst er det å bruke fagfolk (les: Sherpa). De vet hvordan steinene skal legges for at de kan ligge støtt over mange år, uavhengig av belastning, vann og frost. Vi må akseptere at steinlegging er et håndverk.

Alle disse prinsippene har en fulgt i Midsund, mens Molde Kommune bryter alle i det arbeidet de gjør mellom Varden og Skihytta. Tilretteleggingen virker tilfeldig, det brukes små stein, stien blir smal, mange av steine ligger ustøtt og bare deler er tilrettelagt. Da går mange utenom og vi får fortsatt terrengskader.

Her har en brukt dugnadsinnsats, ikke fagfolk. Nå kan dugnad ha mange positive sider. Ikke minst er det billig. Men kanskje en bør ha respekt for de fagfolkene som vet hvordan dette bør gjøres. Det er også viktig at arbeidet blir gjort skikkelig. En skal også ha respekt for naturen. Nå tror jeg ikke at Kommunen har tenkt å bygge det nye Idrettens hus på denne måten: Kjøre fram sand, sement og materialer og så henge opp et skilt med dugnad?

Nå virker det dessverre som om Molde kommune er opphengt i en idé om idrett er viktigst. Der skal en bruke de store pengene og der skal selvfølgelig jobben settes bort til fagfolk. Men en må huske at bare en forsvinnende liten del av byens innbyggere driver med organisert idrett, og bare en forsvinnende liten del av innbyggerne vil kommer innenfor dørene i et nytt Idrettens hus. Kanskje kan vi få til begge deler, men må en prioritere bør turveier og turstier komme først. Erfaringene fra Midsund, Rauma, Geiranger, Bergen og alle andre kommuner som har tilrettelagt med gode turstier, er at dette er aller beste måte å få innbyggerne i fysisk form. Ikke minst treffer gode turstier akkurat de som er aller viktigst å få ut på tur, de som alternativt ville vært inne og sett på TV.

Tilrettelegging har utvilsomt stor betydning. Da vi tok med turen på Rørsethornet i en turbok i 2004 var stien stort sett bare brukt av lokalbefolkningen. Med turboken ble det langt flere. Vi så det på at stien vokste i bredden og hvor mange folk vi møtte. Det å trykke en turbeskrivelse i 8000 eksemplarer hadde effekt. Men stien tålte ikke belastningen – åpenbart var vi delaktig i dette. Heldigvis fulgte Midsund kommune opp, først med å tilrettelegge over et vått parti i starten, senere med å lage en flott parkeringsplass. Men prikken over i’en, bokstavelig talt, er den innsatsen ”Årets i”, Kolbjørn Stølen og andre har gjort for å bygge steintrappene både til Rørsethornet og til andre fjell på Otrøya.

Selvfølgelig koster god tilrettelegging penger. Men i forhold til kostnadene som går inn i idretten er dette ikke store beløp. Vi ser også at Midsundtrappene er blitt et begrep, både i kommunen og i regionen. Kan vi kopiere suksessen i Molde?

Om vi kun ser på stien mellom Varden og Skihytta kan dette bli en turistattraksjon. Det er en hytte i hver ende, fantastisk utsikt hele veien og turen går i et vakkert fjellterreng. Med tilrettelegging også til Frænavarden og over Moldeheia har vi et fantastisk tilbud til både byens befolkning og til turister.

Nå kan det være de som mener at vi skal unngå inngrep i naturen. Åpenbart skal inngrepene begrenses, men siden vi verken kan eller vil nekte folk å gå i marka er disse inngrepene helt nødvendig for å bevare naturen. I tillegg, gjør vi dette skikkelig, som i Midsund, vil stien bli en attraksjon i seg selv.

Kai A. Olsen, turbokforfatter

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook