Militærkolonner på lokale veger fredag

Kolonner med militære kjøretøy i Romsdal og på Nordmøre fredag.
Nyheter

Det er Statens vegvesen som i en pressemelding opplyser om kolonnekjøring i Romsdal torsdag 11. oktober.

Kolonnekjøringen skjer i forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

Statens vegvesen minner om at militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk.

En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.

• 1 kolonne fv. 64 Setnesmoen – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund kl. 08.00 – 11.06

• 1 kolonne rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Dombås, E6 Dombås – Hjerkinn, fv. 29 Hjerkinn - Alvdal kl. 14.00 – 23.58