Langvarig nedbør har gitt solid økning i vannmagasinene

Kraftkrisen i fylket er avblåst. Det har langvarlig nedbør sørget for

Daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett, som er utpekt av NVE som beredskapsansvarlig for kraftforsyninga i Møre og Romsdal, avlyser faren for kraftkrise etter den langvarige nedbørsperioden.

AURSJØEN: Utgjør hovedmagasinet til Aura kraftverk. Statnett opplyser at fyllingsgraden i norske magasin ved utgangen av uke 40 var på 76,8 prosent, en økning på 0,4 prosentenheter fra uka før. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Bjørg irene Hovde

Nyheter

MOLDE: Sist uke var fyllingsgraden i vannmagasinene i det såkalte elspotområde tre, som omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag, 76,3 prosent. Det foreligger ingen egen statistikk bare for Møre og Romsdal.